PBS Online is een uitgave van AED Leiden en Kwintessens © 2016 | FAQ | contact | colofon | disclaimer

Een veilige school voor iedereen

Hoe ziet een droomschool eruit? Dat is een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich vertrouwd en gezien voelen. Dankzij een veilige leer- en leefomgeving: in de onderlinge verhoudingen en in het gebouw. Een school waarvoor iedereen zich verantwoordelijk voelt en vanuit gedeelde waarden met elkaar speelt, leert en samenwerkt. Onhaalbaar? Nee! Positive Behavior Support helpt deze droom te realiseren.  

Dit is Positive Behavior Support

Probleemgedrag. Elke school heeft ermee te maken. Het verstoort de veilige leer- en leefomgeving. Daarom moet het actief worden aangepakt. Dat kan met PBS.

PBS is een schoolbrede benadering van probleemgedrag. Aan de basis van PBS ligt de theorie dat leerlingen soms ongewenst gedrag vertonen omdat zij niet weten wat er van hen verwacht wordt. Of niet aanvoelen dat het ertoe doet hoe zij zich gedragen.

De kracht van PBS

De kracht van PBS is de positieve benadering. Natuurlijk… ongewenst gedrag mag gevolgen hebben. Maar bij PBS verschuift de rol van de leerkracht van het zien en bestraffen van ongewenst gedrag naar het aanleren en zien van gewenst gedrag! Zo gaan leerkrachten preventief handelen ten aanzien van gedrag. En wordt het: met PBS samen werken aan goed gedrag.